After Hours Beach Special

Mô tả

Soạn SB gửi 8088 để tải Socbay iMedia về chỉ với 500 VND

Đã đến lúc giành cho những điều thú vị trên bãi biển!

Dịch chuyển những quả bóng theo hàng dọc hoặc hàng ngang để tạo một nhóm 3 quả bóng giống nhau trong một hàng, Những quả bóng này sẽ biến mất và đồng nghĩa với việc bạn sẽ nhận được điểm. Hãy vượt qua 9 cấp độ để mở khóa những bức ảnh đầy quyến rũ của chính người bạn nhảy của bạn.

Support Model

Motorola

V195, C261, C257, L6, L2, V235, V176, L6, V180, V220, W375, A732, V230, A668, W395, L72, V550, V8, A845, E1, A830, i605, i850, i580, i870, i930, V325i, V365, MPx220, KRZRK1, i880, RIZRZ3, 300, V303, V400, V500, V600, V551, A840, E398, V80, V525, V300, MPX200, E398, V3Razr, L7, RAZRV3i, ROKRE1, E770, PEBLU6, V557, V360, E378i, V980, C980, V535, V547, E375, V975, C975, V620, V555, V635, SLVRL9, W510, SLVRL7e, SLVR/L6, SLVR/L7, DandGV3i, DandGV3iRAZR, MOTORAZRmaxxVe, V1100, RAZRV3xx(Platinum), RAZRV3maxx(FerrariChallenge), V3x, E1070, ROKRE2, RIZRZ8, KRZRK3, E1000, V1050, V3XX, V3, RAZRmaxxV6, RAZR2V9, RAZR2V8, A910, E895, E6, A780, A910, A728, A1200, A760, A768i, E680, A388

Nokia

3300, 3100, 3120, 5100, 6100, 6200, 6220, 6610, 6800, 7210, 7250, 3108, 3200, 6108, 6230, 6810, 6820, 7200, 3220, 5140, 6610i, 7250i, 7260, 2650, 2355, 3205, 6021, 6822, 6235i, 6235, 6020, 3125, 3105, 6560, 6225, 6585, 2610, 2652, 5140i, 6030, 2626, 6102i, 7270, 7600, 6155, 6155i, 6255, 6255i, 6101, 6060, 6102, 5200, 2855, 2865, 2865i, 3155, 3152, 3155i, 6070, 6080, 6085, 6086, 6103, 6111, 6125, 6136, 6151, 6152, 7360, 2760, 2660, 2630, 1650, 5070, 3110Classic, 6165, 6170, 6650, 6651, 7350, 3109Classic, 3500Classic, 6600, 6620, N-Gage, N-GageQD, 3620, 7610, 6260, 6670, 6630, N91, N91Music, N70, N70Music, 3230, 6682, N72, 6680, 6681, 3250, 6280, N71, N73, N73Music, N92, 6265, 6265i, 6275, 6275i, 7370, 6270, 6233, 6234, 6282, 6131, 7390, 5300, 6126, 6131_NFC, 6133, 6288, 6290, 6300, 7373, E50, N75, N76, N93, N93i, N95, 6120, N77, E65, 6110, 5700, 5700XpressMusic, 6267, 6500slide, 6500classic, 8600Luna, 6133, 6121classic, 6267, 6120Classic, E65, 7650, 3660, 3650, 3600

Samsung

X430, E700, E100, X427, E300, E310, X450, E715, SGH-X427, SGH-E715, SGH-s105, SGH-E700, SGH-E635, V200, S500, SGH-E315, E420, E480, X540, E250, E690, C300, X530, X520, C520, X150, J600, X490, X200, X160, E370, E360, X670, X660, X300, X210, SGH-X640, SGH-X460, SGH-E330, SGH-X660, SGH-X620, SGH-X480, SGH-X200, SGH-E810, SGH-E800, SGH-E630, SGH-v205, SGH-E105, SPH-A740, SGH-X497, E317, SGH-T309, SGH-D357, SCH-A850, SPH-A820, SPH-A840, SGH-X495, SPH-A560, SCH-A570, SGH-E335, SCH-N330, SGH-X475, SPH-A760, SGH-E317, SGH-E316, SCH-A670, SCH-A650, SGH-X427, SGH-X426, SCH-A610, SPH-A660/VI660, VM-A680, SGH-P107, SPH-A620/VGA1000, SGH-E635, SPH-a620/VGA1000, SPH-a600, CH-a530, SPH-a500, SGH-v206, X630, X680, M300, D900, E900, P920, U300, U600, U700, i520, E840, F500, P940, P930, Z650i, Z620, Z710, Z720, P900, i310, P858, i300, D900i, D840, D830, D820, D800, D600, E950, F510, C110, C100, X600, X100, S300, C120, C200, X120, T700, T500, E410, E600, C230, C210, X140, X610, C250, C160, C140, SPH-n400, C260

Sony Ericsson

W710, W710i, K790, V630, K700, K700i, K700c, K608, K600, K608i, W550, W550i, W550c, W800, V600, V600i, Z800, Z800i, V800, V802, Z1010, D750, K750, K750i, K750c, W810, W810i, W810c, K610, W700i, W600, W600i, S600, K550im, Z610, K550, W610, Z550, Z710, W800i, W700, W610i, V630, K610i, K608i, K550i, W660, K618, T610, T628, T630, T637, Z600, K300, K300i, K300a, K300c, J300, J300i, J300a, Z608, T618, T616, J210, J200, J220, J230, Z300, Z320, K220, K200, Z500, Z500a, Z500i, K500, K500c, K500i, F500, F500i, K320, K320i, Z530, K510, K510i, K310K310i, K508i, K508, W300, Z525, Z520i, Z520a, Z520c, T250, W200, Z310, K506, Z310i, W300i, W200i, K510i, Z250, P910, P910a, P910c, P910i, P900, P908, P800, P802, W830, W830i, S700, S700i, S700c, S700x, W950, W950i, W850, W850i, K800, K800i, M600, P990, S710x, S710a, W900, W900i, W900c, M608, W880, K810, T650, P1, W580, S500, W800i, S500i, P990i, M600i, K810i, K850, W960, K530, W910, Z750, W888,

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: